Званівська сільська територіальна громада

Донецька область, Бахмутський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Званівської сільської ради (об’єднана територіальна громада) на 2021 рік

Дата: 23.12.2020 10:08
Кількість переглядів: 609

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Званівської сільської ради (об’єднана територіальна громада) на 2021 рік
 

1.Замовник стратегічної екологічної оцінки

Званівська сільська рада Бахмутського району Донецької області

адреса: с. Званівка, просп. Перемоги, буд. 1, Бахмутський район, Донецька область, 84528

тел. 099-657-82-81

e-mail: info@zvanivska-gromada.gov.ua

офіційний cайт: https://zvanivska-gromada.gov.ua

 

 

 

2. Вид та  основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Званівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік  (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізовуватися місцевими органами виконавчої влади, з метою  вирішення пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, створення позитивного іміджу громади, досягнення стратегічних цілей розвитку громади у 2021 році.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Званівської сільської ради (ОТГ).

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів України від 05.08.2020 № 695;
 • Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалені указом президента України від 30 вересня 2019 №722/2019;
 • Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженої розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20
 • Стратегії розвитку Званівської сільської ради (ОТГ) на період 2020-2027 роки.

Стратегічні цілі Програми:

1.Оновлена, конкурентоспроможна економіка.

2.Якість життя та людський розвиток.

3.Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів.

4.Екологічна безпека та збалансоване природокористування.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Програма економічного і соціального розвитку Званівської сільської  ради (ОТГ) на 2021 рік  охоплює усі види господарської діяльності: агропромисловий комплекс; енергозбереження та енергоефективність; житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру; впровадження заходів територіального планування; освіту; охорону здоров’я; фізичне виховання та спорт; культуру і туризм; охорону навколишнього природного середовища.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про  провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3. 

Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

Для досягнення цілей СЕО Програми будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 • регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Донецькій області;
 • статистичний щорічник Донецької області;
 • законодавчі акти, що мають відношення до планування і забудови території;
 • Земельний Кодекс України;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • законодавчі та підзаконні акти в сфері охорони довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля, що здійснюються існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні;
 • інші доступні джерела інформації.
 •  

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Зважаючи на географічне положення території Званівської сільської ОТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проект Програми не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою Програми є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дана Програма не затверджується. Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках СЕО.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер Програми, яка є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документа відіграють методи стратегічного аналізу.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Програми загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документа державного планування, виконання яких передбачається у 2021 році.

 

 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Щодо виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення, усунення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації планованих рішень Програми за наступними напрямкам:

- розширення мережі зон та зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників.

-здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

 Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Званівської сільської  ради (ОТГ) на 2021 рік, подаються до відділу з земельних питань та агропромислового комплексу Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області за адресою:

с. Званівка, просп. Перемоги 1,  Бахмутський район, Донецька область, 84528, aбо на електронну адресу: info@zvanivska-gromada.gov.ua

Відповідальна особа: Терещенко Наталія Миколаївна

контактні дані: телефон 066-361-97-31

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Програми економічного і соціального розвитку Званівської сільської ради (ОТГ) на 2021 рік.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь